ทันตกรรมทั่วไป

        ทันตกรรมทั่วไปเป็นการบริการเพื่อตรวจอาการ วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษาโรคในช่องปาก รวมทั้งการรักษาทันตกรรมสำหรับทุกเพศทุกวัย เช่น การตรวจสุขภาพฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน การถอนฟันเดอะเด็นทิส คลินิก ขอต้อนรับทุกท่านด้วยบริการของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ทันตกรรมที่ทันสมัย สะอาด บรรยากาศคลินิกที่อบอุ่น บุคคลากรที่เป็นกันเอง ซึ่งพร้อมตอบข้อสงสัย และช่วยเหลือทุกท่านด้วยความจริงใจเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณให้ความไว้วางใจในบริการอันเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและความตั้งใจของเดอะเด็นทิส คลินิก ผู้ห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพช่องปากของทุกคนอย่างแท้จริง
การตรวจสุขภาพฟัน
        ช่องปากของเราเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียจากคราบอาหารได้ดี ถ้าเราดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่รู้จักดูแลช่องปาก อาจมีปัญหาของกลิ่นปาก โรคเหงือก ปวดฟัน ตามมา เพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ จึงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพฟันที่เดอะเด็นทิส คลินิกเดอะเด็นทิส คลินิก มีบริการตรวจสุขภาพฟัน เพื่อป้องกันสุขภาพฟันของคุณให้ดียิ่งขึ้น โดยทันตแพทย์ที่คอยให้การรักษา ตรวจวินิจฉัย และคำปรึกษาที่ดี การตรวจสุขภาพฟัน เริ่มด้วยการ X-Ray ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่สะดวกและรวดเร็ว และยังได้ภาพ X-Ray ใช้ประกอบการวินิจฉัย การขูดหินปูน ซึ่งที่เดอะเด็นทิส คลินิก มีเครื่องช่วยขูดหินปูนแบบพิเศษ ที่ไม่ทำให้เจ็บปวด ถ่ายรูปช่องปากเพื่อให้คนไข้ได้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีฟันผุตรงไหนบ้าง จากนั้นทันตแพทย์จะวินิจฉัยสุขภาพช่องปากของคนไข้ให้ฟัง แนะแนวทางการป้องกัน และวางแผนการรักษาได้อย่างชัดเจน

ขูดหินปูน
        สาเหตุของหินปูนเกิดจากการสะสมตัวของน้ำลายและเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ตามซอกฟันเป็นเวลานาน และรวมตัวกันกลายเป็นคราบหินปูน เมื่อมีคราบหินปูนเกิดขึ้นในปากจะกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย แบคทีเรียดังกล่าวจะเป็นตัวทำลายเหงือกและฟัน หินปูนเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่สามารถเอาออกได้เอง ต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูน หินปูนจะพบได้ง่ายที่ด้านหลังของฟันหน้าล่าง
ลักษณะของหินปูน
        หินปูนจะมีลักษณะเป็นคราบสีเหลือง ติดอยู่บริเวณรอบๆ ฐานของฟัน คราบหินปูนจะหนาหรือไม่ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาช่องปากและจำนวนการขูดหินปูน เนื่องจากหินปูนจะก่อตัวขึ้นอยู่ตลอดเวลา ยิ่งเราขูดหินปูนบ่อยมากเท่าไหร่การสะสมตัวของหินปูนยิ่งพบได้น้อยเท่านั้น แต่ถ้าเราไม่เคยขูดหินปูนเลยคราบหินปูนก็จะเกาะหนาแน่นบนฟันและทำให้ขูดหินปูนยาก
การรักษา

P5 Newtron

        สำหรับการขูดหินปูนที่เดอะเด็นทิส คลินิก เรามีบริการที่สะดวกรวดเร็ว อุปกรณ์ขูดหินปูนทันสมัย ด้วยเครื่องขูดหินปูน P5 Newtron และมีการถ่ายรูปช่องปากเพื่อการวินิจฉัย คุณจะได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน และทำให้ตัดสินใจรักษาได้เร็วยิ่งขึ้น ทันตแพทย์จะใช้อุปกรณ์ในการ กระเทาะเอาหินปูนออกจากปาก เข้ามาขูดและกระเทาะเอาคราบหินปูนออกให้มากที่สุด การขูดหินปูนไม่สามารถทำให้หินปูนหมดไปอย่างถาวร เป็นการรักษาให้อาการทรงตัว เพราะหินปูนจะสะสมตัวเองตลอดเวลาจากน้ำลายและคราบอาหาร เมื่อพบว่ามีหินปูนต้องรีบขูดหินปูนออก ก่อนจะลุกลามกลายเป็นโรคเหงือก-โรคปริทันต์ ซึ่งจะรักษายาก และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

การป้องกัน

        การป้องกันการเกิดหินปูนที่ดีที่สุด คือการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ทุกซอกทุกมุม ควรแปรงทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้ง ใช้ไหมขัดฟัน รวมไปถึงการตรวจสุขภาพช่องปาก และขูดหินปูนทุกๆ 6 เดือน