รากฟันเทียมราคาคนไทย

รากฟันเทียม สร้างจากโลหะไททาเนียมให้มีรูปร่างบิดเกลียวคล้ายตะปูควง (screw) ซึ่ง ทันตแพทย์จะทำการฝังบนกระดูกรองรับฟันเพื่อใช้รองรับและให้ความมั่นคงแก่ทันตกรรมประดิษฐ์ที่เหมาะสมเช่น ครอบฟัน สะพานฟัน หรือแผงฟันปลอม ทันตกรรมรากเทียม มีความคล้ายคลึงกับฟันธรรมชาติ...

welcome-promotion-3500x10Review ลูกค้าของเรา

จัดฟันแบบใส

โปรโมชั่น รากเทียมAstratech