การใส่เดือยฟัน

การใส่เดือยฟัน
        การใส่เดือยฟันคือการนำแกนยึดใส่เข้าไปในรากฟัน และทำครอบฟันติดกับเดือยฟันเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อฟันที่เหลือจากการรักษารากฟันหักหรือแตกง่าย และเมื่อใส่เดือยฟันแล้วก็จะใส่ครอบฟันครอบเดือยฟันเอาไว้ โดยเดือยฟันนั้นแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือเดือยสำเร็จรูป และเดือยโลหะ ซึ่งชิ้นงานเดือยฟันและครอบฟันของเดอะเด็นทิสคลินิกเป็นงานคุณภาพจากแล็บทันตกรรมของเราเอง ซึ่งได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำของประเทศไทย

เดือยสำเร็จรูป

เดือยสำเร็จรูป เป็นเดือยฟันที่สามารถทำให้เสร็จได้ในเวลาอันสั้น  มักทำจาก Fiber ใส่ได้สะดวกรวดเร็ว และมีสีเหมือนฟัน มีโอกาสน้อยมากที่จะทำให้รากฟันแตก

เดือยโลหะ

เดือยโลหะ ทันตแพทย์จะพิมพ์ปากแล้วนำส่งแล็บเพื่อทำเดือยฟันที่รองรับกับช่องปากของเรา ออกมา จากนั้นก็จะนัดคนไข้มาใส่เดือยโลหะ มีราคาถูก แข็งแรงคงทน แต่ต้องพบทันตแพทย์หลายครั้ง และมีสีไม่สวยงาม
        ในกรณีที่ใส่เดือยฟันแล้ว ทันตแพทย์จะกรอฟันเพื่อทำพิมพ์ครอบฟัน ซึ่งทันตแพทยอาจจะพิมพ์ครอบฟันในวันที่ใส่เดือย การใส่ครอบฟัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคนไข้ด้วย เมื่อคนไข้พร้อมที่จะใส่ครอบฟัน ทันตแพทย์จะนัดเวลามาใส่ครอบฟัน จากนั้นจะตรวจครอบฟันอีกครั้งในอาทิตย์ถัดไป เพื่อเช็คดูว่าฟันที่ครอบไปนั้นสูงหรือต่ำเกินไปหรือไม่ เพราะถ้าครอบฟันสูงหรือต่ำเกินไป อาจจะทำให้คนไข้เคี้ยวอาหารไม่สะดวก ทันตแพทย์จะแก้ไขโดยการนัดให้เข้าพบเพื่อกรอลบสูงต่อไป