ค่าบริการ

ตรวจฟัน ปรึกษาปัญหา

 

ตรวจฟัน ปรึกษาปัญหา
บาท
ตรวจสุขภาพฟันและให้คำปรึกษา

ฟรี

พิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษา (บนล่าง)

ครั้งละ 2,000

 

ราคา X-RAY

 

X-RAY
บาท
เอ็กซ์เรย์ในช่องปาก ฟิล์มเล็ก (PA)

ฟิล์มละ 200

เอ็กซ์เรย์ในช่องปาก ฟิล์มใหญ่ แบบดิจิตอล (OP)

ฟิล์มละ 800

เอ็กซ์เรย์นอกช่องปาก แบบ Lateral Ceph

ฟิล์มละ 800

 

ราคาอุดฟัน

 

อุดฟัน
บาท
อุด Composite

ด้านละ 1000

อุดฟัน อมัลกัม

ด้านแรก 600

ด้านต่อไป 300

เคลือบหลุมร่องฟัน

ซี่ละ 500

 

ราคาทันตกรรมจัดฟัน

 

ทันตกรรมจัดฟัน
บาท
จัดฟัน (โลหะ)

เริ่มต้น 44,000

จัดฟัน (ดาม่อน)

เริ่มต้น 70,000

จัดฟัน (อินวิสไลน์)

60,000 – 180,000

 

ราคาทันตกรรมโรคเหงือก

 

ทันตกรรมโรคเหงือก
บาท
ขูดหินปูน ทั้งปาก

 900 – 1,500

รักษาโรคปริทันต์ (เกลารากฟัน)

ซี่ละ 300

Air Flow

1,500

 

ราคาทันตกรรมรักษารากฟัน

 

ทันตกรรมรักษารากฟัน
บาท
เปิดคลองรากฟัน เพื่อรักษาฟันขั้นต้น

ซี่ละ 1,000

รักษารากฟัน ฟันหน้า

ซี่ละ 8,000 – 9,000

รักษารากฟัน ฟันกรามน้อย (Premolar)

ซี่ละ 10,000 – 12,000

รักษารากฟัน ฟันกรามใหญ่ (Molar)

ซี่ละ 12,000 – 14,000

รักษารากฟันช้ำ(Retreat)

ราคาปกติ +2,000 – 2,500

 

ราคาศัลยกรรมช่องปาก

 

ศัลยกรรมช่องปาก
บาท
ถอนฟันแบบปกติ

ซี่ละ 1,000 – 1,500

ถอนฟันด้วยการผ่า

ซี่ละ 1,500 – 3,000

ผ่าฟันคุด

ซี่ละ 3,000 – 6,000

 

ราคาทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

 

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
บาท
ฟอกสีฟัน ZOOM! Home Bleaching

เซตละ 5,000

เสริมฟันห่างด้วย Composite

ช่องละ 1,600 – 2,500

Porcelain Veneer Facing Empress / Hass

ซี่ละ 12,000 – 15,000

Inlay – Onlay ด้วย Empress/Hass

1-2 ด้าน 10,000

3 ด้าน 12,000

ผ่าตัดร่นเหงือก ต่อ Quadrant

เซตละ 6,000-15,000

 

ราคาทันตกรรมประดิษฐ์

 

ทันตกรรมประดิษฐ์
บาท
ครอบฟัน Non-precious alloy

ซี่ละ 9,000

ครอบฟัน Palladium based alloy

ซี่ละ 14,000

ครอบฟัน Semi-precious alloy

ซี่ละ 15,000 – 18,000

ครอบฟัน Hi-precious

ซี่ละ 20,000 – 25,000

ครอบฟัน FMC Semi-precious

ซี่ละ 15,000-20,000

ครอบฟัน All Ceramic

ซี่ละ 15,000-20,000

 

ราคาฟันปลอม

 

ฟันปลอม
บาท
ฟันปลอมถอดได้ ฐานพลาสติก

ซี่แรก 3,000

ซี่ต่อไป 300 – 500

ตะขอลวด

อันละ 300

ฟันปลอมถอดได้ ฐานโลหะ

ชิ้นละ 20,000 – 30,000

ฟันปลอมถอดได้ ทั้งปาก

ชิ้นละ 15,000 – 30,000

เดือยฟัน

ซี่ละ 4,500 – 6,000

 

ราคารากเทียม

 

ทันตกรรมรากเทียม
ครอบฟันแบบเซรามิคเคลือบบนโลหะ
ครอบฟันแบบเซรามิคล้วน
ข้อต่อพิเศษ CAD/CAM Abutment
รากเทียมระบบ Osstem

ซี่ละ 29,000 บาท

ซี่ละ 35,000 บาท

ซี่ละ 40,000 บาท

รากเทียมระบบ Dentium

ซี่ละ 29,000 บาท

ซี่ละ 35,000 บาท

ซี่ละ 40,000 บาท

รากเทียมระบบ AstraTech

ซี่ละ 60,000 บาท

ซี่ละ 65,000 บาท

ซี่ละ 70,000 บาท

รากเทียมระบบ Straumann

ซี่ละ 65,000 บาท

ซี่ละ 70,000 บาท

ซี่ละ 75,000 บาท

รากเทียมระบบ Bicon

ฟันหลังโลหะ CB25 ซี่ละ 50,000 บาท

ฟันหลังโลหะ ทอง50% ซี่ละ 60,000 บาท

ฟันหลัง ซี่ละ 50,000 บาท

ฟันหน้า ซี่ละ 60,000 บาท