ทันตกรรมสำหรับเด็ก

        สำหรับเดอะ เด็นทิส คลินิก เราตั้งขึ้นจากรากฐานของคลินิกทันตกรรมเด็ก เราจึงตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพช่องปากตั้งแต่วัยเด็ก เพราะสุขภาพช่องปากจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก รวมไปถึงบุคลิกภาพและความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ทันตกรรมเด็กจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันเรามีคนไข้เก่าที่รับการรักษาทันตกรรมกับเดอะ เด็นทิส คลินิกมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพช่องปากที่ดี จำนวนมาก
ทันตกรรมเด็ก
        การให้ความสำคัญกับสุขภาพช่องปากตั้งแต่เด็ก เริ่มตั้งแต่มีฟันน้ำนมจะมีทั้งหมด 20 ซี่ โดยจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุ 6 เดือน และจะครบ 20 ซี่เมื่ออายุครบ 2 ขวบครึ่ง และจะอยู่ในปากไปตลอดจนกว่าฟันแท้จะโผล่ขึ้นมาแทนที่ จึงต้องดูแลฟันน้ำนมให้ดี ผู้ปกครองส่วนใหญ่คิดว่าไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรมากนักกับฟันน้ำนม แต่ที่จริงแล้วสำคัญมากเพราะถ้าฟันน้ำนมเกิดความผิดปกติ จะส่งผลให้ฟันแท้ที่ขึ้นมาแทนที่เกิดความผิดปกติ อาจขึ้นเป็นฟันซ้อนหรือฟันเกได้ ฟันน้ำนมนั้นมีหน้าที่กัด บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด ช่วยในการออกเสียงพูด ดังนั้นถ้าไม่มีการดูแลฟันน้ำนมให้ดี จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก เช่น ถ้าฟันผุ ปวดฟัน เด็กจะไม่อยากกินอาหารและทำให้ขาดสารอาหาร ถ้าฟันหลุด ฟันบิ่น จะทำให้ออกเสียงพูดได้ไม่ชัด และทำให้เกิดปมด้อยในเด็ก จึงต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพช่องปากของเด็ก
        สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ผู้ปกครองต้องใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กและสร้างนิสัยในการดูแลด้วยการแปรงฟันที่ถูกต้อง ให้เด็กแปรงอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (ตอนเช้า, ก่อนนอน) และแนะนำเด็กให้กินอาหารที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ไข่ นม ปลา ผลไม้ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกายและความแข็งแรงของฟัน ห้ามกินอาหารประเภทน้ำอัดลม น้ำหวาน ลูกกวาด เพื่อป้องกันฟันผุ หาเวลาว่างออกกำลังกายเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทันตกรรมเด็กจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกัน และการรักษา โดยมีวิธีต่างๆ ดังนี้

การเคลือบฟลูออไรด์
        ฟลูออไรด์ คือสารที่มีฤทธิ์ในการป้องกันสุขภาพฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟลูออไรด์จะช่วยเพิ่มความต้านทานต่อกรด เพิ่มความคงทนของฟัน การเคลือบฟลูออไรด์จึงเป็นการป้องกันฟันที่ดีสำหรับเด็ก โดยเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กอายุตั้งแต่ 3 ขวบ เพราะสามารถควบคุมการกลืนได้แล้วจะได้ไม่กลืนฟลูออไรด์ลงคอและควรเคลือบฟลูออไรด์ทุกๆ 6 เดือน จนถึงอายุ 15 ปี การเคลือบฟลูออไรด์ทันตแพทย์จะใส่ถาดเคลือบฟันให้เด็กประมาณ 5 นาที หลังจากนั้นห้ามเด็กกินอาหารหรือดื่มน้ำ หรือบ้วนปากประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ฟลูออไรด์เคลือบลงบนผิวฟัน


สำหรับการอุดฟัน การถอนฟัน การจัดฟัน การทำครอบฟัน ใช้วิธีเดียวกันกับทันตกรรมทั่วไป
        เนื่องจากวัยเด็กยังขาดการเรียนรู้และความเข้าใจ ผู้ปกครองจึงต้องให้ความสำคัญของการสร้างนิสัยและทำให้เด็กเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพช่องปาก เดอะ เด็นทิส คลินิก จะช่วยสนับสนุนการปลูกฝังค่านิยมในการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับเด็กทุกคนด้วยคำแนะนำที่ดีของทันตแพทย์เฉพาะทางและการป้องกันเพื่อให้ทุกคนโตขึ้นและมีรอยยิ้มที่สดใส