ทันตกรรมหัถการ

        การตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาของแพทย์หรือู้ให้บริการทางการแพทย์ต่างๆ ด้วยวิธิต่างๆ ร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น ผ่าตัด เย็บแผล ฉีดยา เป็นการตรวจรักษาและบูรณะฟันโดยทันตแพทย์ ด้วยวิธีการทางทันตกรรมต่างๆ เช่นการอุดฟัน ด้วยวัสดุต่างๆ การรักษาและป้องกันรอยโรคที่เกิดกับฟัน เช่น ฟันผุ เป็นต้น


ตัวอย่างการรักษา