รากเทียมเพื่อคนไทย


*รากฟันเทียมเพื่อคนไทย* เริ่มต้น 29,000 บาท เดอะเด็นทิส คลินิก ภูมิใจที่ได้ตอบสนองความต้องการในการรักษาทันตกรรมรากเทียมให้กับคนไทยเพื่อให้คนไทยมีมาตรฐานทางทันตกรรมระดับสากลในราคาที่คนไทยเข้าถึงได้

หมายเหตุ:
1. ราคานี้เป็นราคารวมครอบฟันบนรากเทียมแล้ว
2. ราคานี้สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 ครั้ง
3. ยินดีรับบัตรเครดิต
4. ราคานี้ยังไม่รวม X-RAY, โมเดลฟันเพื่อการวิเคราะห์, กระดูกเทียม (ในกรณีที่จำเป็น)
 

รากฟันเทียมชนิดต่างๆ