รากเทียมแบบ All on 6

รากเทียมแบบ All on 6
        รากเทียม All on 6 มีลักษณะคล้ายกับ All on 4 แต่จะใช้รากเทียมมากกว่า 2 ตัวซึ่งจะช่วยให้รากเทียมมีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น โดยคุณหมอจะตรวจดูลักษณะของกระดูกขากรรไกรของคนไข้เพื่อเช็คความแข็งแรงสมบูรณ์ของกระดูกว่ามีลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการทำ All on 6 หรือ All on 4 ถ้าคนไข้มีกระดูกขากรรไกรที่แข็งแรงพอสำหรับฟันบน ซึ่งกระดูกขากรรไกรควรมีความกว้างอย่างน้อย 5 มิลลิเมตร และยาวอย่างน้อย 10 มิลลิเมตร โดยวัดจากเขี้ยวด้านนึงไปอีกด้านนึงส่วนฟันล่าง กระดูกขากรรไกรมีความกว้างอย่างน้อย 5 มิลลิเมตรและยาวอย่างน้อย 8 มิลลิเมตร จะสามารถทำรากเทียมแบบ All on 4 หรือ All on 6 ได้ แต่ All on 6 จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าและมีความแข็งแรงคงทนมากกว่า All on 4 ถึงแม้ All on 6 จะมีการเสื่อมสภาพของรากเทียมตัวใดตัวนึงก็ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ เพราะมีรากเทียมยึดอยู่หลายตัว สำหรับ All on 6 จะฝังรากเทียม 4 ตัวไว้ที่แผงฟันหน้า และฝังรากเทียมอีก 2 ตัวทำมุมเฉียง 45 องศา ตามแนวฟันกราม สามารถใช้งานกับฟันปลอมหรือสะพานฟันก็ได้ ถ้าใช้กับสะพานฟันจะได้ฟันที่เหมือนจริงกว่าฟันปลอม แต่ก็มีราคาสูงกว่า


การทำรากเทียม All on 4 หรือ All on 6 นั้นต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของคุณหมอ นอกจากนี้ยังมีสภาพของกระดูกขากรรไกรคนไข้เองว่าจะรองรับรากเทียมแบบใดได้และยังขึ้นอยู่กับงบประมาณของคนไข้เองด้วย แต่ไม่ว่าจะเป็น All on 4 หรือ All on 6 ก็สามารถรักษาและฝังรากเทียมทั้งหมดได้ภายใน 1 วัน คุณจะมีฟันเหมือนธรรมชาติอีกครั้งและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถ้าท่านมองหาคลินิกฝังรากเทียม เดอะ เด็นทิส คลินิก คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ