โรคเหงือก-โรคปริทันต์

โรคเหงือก-โรคปริทันต์
        คนไทยกว่า 90 % เป็นโรคเหงือกโดยไม่รู้ตัว เพราะโรคเหงือกจะแสดงอาการให้เห็นเมื่อเกิดการอักเสบและเจ็บเหงือกแล้ว โรคเหงือก เกิดจากการสะสมของหินปูนเป็นเวลานาน จนมีหินปูนขึ้นลุกลามเข้าไปใต้เหงือก


        หิน ปูนเหล่านี้จะทำลายกระดูกที่ห่อหุ้มฟัน จนเกิดการอักเสบ บวมแดง เจ็บเหงือก  ปวดฟัน ถ้าไม่รีบรักษาให้ทันเวลาจะกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย  แบคทีเรียจะเข้าไปทำลายอวัยวะรอบๆ ฟัน ทำให้กระดูกเบ้าฟันถูกทำลาย   ทำให้เกิดเหงือกร่นลงไปถึงรากฟัน กลายเป็นโรคปริทันต์ ที่มีอาการรุนแรงกว่า มีเลือดออกตามไรฟัน มีกลิ่นปาก มีหนองออกมาจากร่องเหงือก ฟันโยก และทำให้ฟันหลุดในที่สุด จึงควรรีบไปพบทันตแพทย์เพื่อรักษาเมื่อรู้ตัวว่าเป็นโรคเหงือก ก่อนจะสายเกินไป
การรักษา
        ที่เดอะเด็นทิส คลินิก เรามีการ X-ray ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทันตแพทย์สามารถวินิจฉัยอาการและวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จาก นั้นก็ใช้อุปกรณ์เฉพาะทางที่ทันสมัย สอดเข้าไปใต้เหงือกเพื่อขูดเอาหินปูนออกจากกระดูกรากฟันให้มากที่สุดเพื่อให้รากฟันปราศจากเชื้อโรค เหงือกก็จะกลับมาติดแน่นกับรากฟันได้อีกครั้ง หลังจากการรักษาเสร็จสิ้นทันตแพทย์จะนัดคนไข้มาตรวจสุขภาพฟันอีกครั้งเพื่อดูว่าหายดีหรือยัง ถ้ายังมีเหงือกร่นอาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเหงือกจนไปถึงการปลูกกระดูก และถ้าไม่รักษาจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดฟันโยกและหลุด
การป้องกัน
โรคเหงือก-โรคปริทันต์ ป้องกันได้ไม่ยาก ด้วยการเอาใจใส่รักษาสุขภาพช่องปาก แปรงฟันให้ถูกวิธี บ้วนน้ำเกลือหลังแปรงฟันหรือหลังอาหารใช้ไหมขัดฟันและหมั่นตรวจสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์ ขูดหินปูนทุกๆ 6 เดือนเพื่อป้องกันการสะสมของหินปูน ซึ่งเป็นที่มาของโรคเหงือก
เกลารากฟัน
ทำไมต้องเกลารากฟัน?
        หากคนไข้ที่เป็นโรคเหงือก-โรคปริทันต์ มีอาการเหงือกอักเสบ มีเลือดออกตามไรฟัน และมีหนองออกจากเหงือก ทันตแพทย์จะรักษาด้วยการเกลารากฟัน เพื่อเอาเชื้อโรคที่เกาะอยู่รอบๆ รากฟันออกให้หมด เพื่อป้องกันการอักเสบรุนแรง เพราะถ้าต้องเกลารากฟันแล้วแสดงว่าอาการของโรคเหงือก-โรคปริทันต์ลุกลามไปมาก จนทำให้เหงือกอักเสบ เกิดช่องว่างระหว่างฟันกับเหงือกทำให้แบคทีเรียเข้าไปสะสมใต้เหงือกได้ สำหรับหนองที่ออกมาจากเหงือกมีเชื้อโรคไม่ควรกลืนลงคอ เพราะอาจทำให้เป็นไข้ได้

การรักษา
                ที่เดอะเด็นทิส คลินิก เรามี  X-Ray ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทันตแพทย์ดูกระดูกฟันและวินิจฉัยอาการได้อย่างรวดเร็ว เมื่อกระดูกฟันใต้เหงือกเริ่มละลายจะต้องเกลารากฟัน แต่ถ้าอักเสบรุนแรงจนทำให้มีเลือดและหนองไหลออกจากเหงือกจะให้ยาแก้อักเสบ ยาฆ่าเชื้อ กลับไปกินเพื่อระงับอาการอักเสบลงก่อนเพราะตอนนี้เหงือกยังอ่อนแอเกินไป หลังจากอาการอักเสบเริ่มดีขึ้นค่อยมาเกลารากฟันโดยระหว่างนี้สามารถบ้วนน้ำเกลือเพื่อลดการอักเสบของเหงือกร่วมด้วย เมื่อถึงเวลาเกลารากฟันทันตแพทย์จะสอดอุปกรณ์เกลารากฟันลงไปใต้เหงือกและขูดเอาคราบแบคทีเรียที่เกาะอยู่ตามรากฟันออกให้หมด หลังจากนั้นก็จะขูดหินปูนที่ตัวฟัน เมื่อขูดเสร็จอาการอักเสบหมดไป เหงือกจะกลับมาติดแน่นแข็งแรงเหมือนเดิม หลังจากนั้นอีก 4 อาทิตย์ จะนัดมาทำการตรวจอาการอีกครั้งเพื่อดูว่าเหงือกยังร่นหรือกระดูกฟันยังถูกทำลายต่อหรือไม่ ถ้ายังมีอาการอยู่จะต้องใช้การผ่าตัดเหงือกรักษาต่อไป

การป้องกัน
                ถ้าไม่อยากเกลารากฟัน ต้องเอาใจใส่รักษาสุขภาพช่องปาก แปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง บ้วนน้ำเกลือหลังแปรงฟันหรือหลังอาหารใช้ไหมขัดฟัน และหมั่นตรวจสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์ ขูดหินปูนทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการสะสมของหินปูน ซึ่งเป็นที่มาของโรคเหงือก

การผ่าตัดเหงือก        มีจุดประสงค์เพื่อการรักษาอาการเหงือกร่น และการศัลยกรรมปริทันต์เพื่อความงามด้วยการผ่าตัดรักษาเหงือกร่น
การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการเหงือกร่นซึ่งเกิดจากโรคปริทันต์หรือมีฟันผุลงไปถึงใต้เหงือก หรือมีฟันแตกลึกลงไปใต้เหงือกและคนไข้ที่ต้องการทำครอบฟัน ซึ่งสามารถรักษาได้ 2 วิธี คือ
1. การผ่าตัดด้วยเครื่อง Electro Surgery ซึ่งทันตแพทย์ทั่วไปสามารถรักษาได้ภายในวันเดียว
2. ถ้ามีฟันผุหรือแตกลึกลงไปใต้เหงือก จะส่งการรักษาต่อไปที่ทันตแพทย์เฉพาะทางทำการรักษาต่อไป
สำหรับผู้ที่ทำครอบฟันหากมีปัญหาเหงือกร่นจะต้องผ่าตัดเหงือกร่นให้เสร็จสิ้นก่อน หลังจากนั้นอีกประมาณ 1 เดือน จึงจะทำครอบฟันได้

ผ่าตัดเหงือกเพื่อความงาม
คนไข้บางคนจะมีฟันที่ดูสั้นเพราะมีเหงือกมากทำให้เวลายิ้มหรือพูดคุยปรากฎเหงือกให้เห็นเด่นชัด  ซึ่งทำให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง การผ่าตัดเหงือกจะช่วยให้ฟันดูยาวมากขึ้นเวลายิ้มจะสวยขึ้นและยิ้มได้อย่างมั่นใจ

ขั้นตอนการผ่าตัด
        ทันตแพทย์จะฉีดยาชาให้คนไข้ สำหรับเดอะเด็นทิส คลินิก มีอุปกรณ์ฉีดยาชาที่ไม่ทำให้รู้สึกเจ็บ คุณจะรู้สึกผ่อนคลาย เมื่อยาออกฤทธิ์ก็จะผ่าเพื่อ เปิดเหงือก เลาะเหงือก จากนั้นจะทำการกรอกระดูกเพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ เมื่อได้ขนาดที่พอดีแล้วจะเย็บปิดแผลและห้ามเลือด ขั้นตอนผ่าตัดนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง พร้อมทั้งปิดแผลด้วยโคลด์แพค (Cold Pack) สำหรับโคลด์แพคนี้ควรจะติดเอาไว้เป็นเวลา 1 อาทิตย์ และทันตแพทย์จะเป็นผู้แกะโคลด์แพคออกในวันตัดไหม โดยปกติแล้วทันตแพทย์จะสั่งจ่ายยาแก้ปวด ยาปฏิชีวนะและน้ำยาบ้วนปาก คนไข้ควรกินยาจนหมดและใช้น้ำยาบ้วนปากบ้วนปากเช้า-เย็นหลังแปรงฟันจนหมดขวดปฏิชีวนะและน้ำยาบ้วนปาก คนไข้ควรกินยาจนหมดและใช้น้ำยาบ้วนปากบ้วนปากเช้า-เย็นหลังแปรงฟันจนหมดขวด