ค่าบริการ

ตรวจฟัน ปรึกษาปัญหา

 

ตรวจฟัน ปรึกษาปัญหา
บาท
ตรวจสุขภาพฟันและให้คำปรึกษา

ฟรี

พิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษา (บนล่าง)

ครั้งละ 1,000

 

ราคา X-RAY

 

X-RAY
บาท
เอ็กซ์เรย์ในช่องปาก ฟิล์มเล็ก (PA)

ฟิล์มละ 150

เอ็กซ์เรย์ในช่องปาก ฟิล์มใหญ่ แบบดิจิตอล (OP)

ฟิล์มละ 800

เอ็กซ์เรย์นอกช่องปาก แบบ Lateral Ceph

ฟิล์มละ 800

 

ราคา อุดฟัน

 

อุดฟัน
บาท
อุด Composite Venus (Germany)

ด้านละ 800

อุด Composite 3M (USA)

ด้านละ 800

อุดฟัน อมัลกัม

ด้านแรก 600

ด้านต่อไป 300

 

ราคาทันตกรรมจัดฟัน

 

ทันตกรรมจัดฟัน
บาท
จัดฟัน (โลหะ)

44,000

จัดฟัน (ดาม่อน)

70,000

จัดฟัน (อินวิสไลน์)

สอบถามจากคลินิก

จัดฟัน (ลิงกวล)

สอบถามจากคลินิก

 

ราคาทันตกรรมโรคเหงือก

 

ทันตกรรมโรคเหงือก
บาท
ขูดหินปูน ทั้งปาก

 เริ่มต้น 800

รักษาโรคปริทันต์ (เกลารากฟัน)

ซี่ละ 300

ผ่าตัดเหงือก (ศัลยกรรมปริทันต์)

ครั้งละ 4,000 – 6,000

ผ่าตัดเหงือก ต่อ Quadrant

สอบถามจากคลินิก

 

ราคาทันตกรรมรักษารากฟัน

 

ทันตกรรมรักษารากฟัน
บาท
รักษารากฟัน ฟันหน้า

ซี่ละ 6,000 – 7,000

รักษารากฟัน ฟันกรามน้อย (Premolar)

ซี่ละ 8,000 – 9,000

รักษารากฟัน ฟันกรามใหญ่ (Molar)

ซี่ละ 9,000 – 12,000

 

ราคาศัลยกรรมช่องปาก

 

ศัลยกรรมช่องปาก
บาท
ถอนฟันแบบปกติ

ซี่ละ 500 – 1,000

ถอนฟันด้วยการผ่า

ซี่ละ 1,500 – 3,000

ผ่าฟันคุด

ซี่ละ 3,000 – 6,000

 

ราคาทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

 

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
บาท
ฟอกสีฟัน ZOOM!

เซตละ 6,000-9,000

ฟอกสีฟัน ZOOM! Home Bleaching

เซตละ 5,000

เสริมฟันห่างด้วย Composite Venus

ช่องละ 1,600 – 2,500

เสริมฟันห่างด้วย Composite 3M

ช่องละ 1,200 – 1,600

Porcelain Veneer Facing Empress

ซี่ละ 10,000 – 12,000

Inlay – Onlay ด้วย Ceramage

1 ด้าน 3,000

2 ด้าน 5,000

3 ด้าน 7,000

 

ราคา ทันตกรรมประดิษฐ์

 

ทันตกรรมประดิษฐ์
บาท
ครอบฟัน Non-precious alloy

ซี่ละ 8,000

ครอบฟัน Palladium based alloy

ซี่ละ 10,000

ครอบฟัน Semi-precious alloy

ซี่ละ 12,000 – 15,000

ครอบฟัน Hi-precious

ซี่ละ 18,000 – 20,000

ครอบฟัน FMC Semi-precious

ซี่ละ 15,000-18,000

ครอบฟัน KATANA

ซี่ละ 15,000

 

ราคาฟันปลอม

 

ฟันปลอม
บาท
ฟันปลอมถอดได้ ฐานพลาสติก

ซี่แรก 2,500

ซี่ต่อไป 300 – 500

ฟันปลอมถอดได้ ตะขอลวด

อันละ 300

ฟันปลอมถอดได้ ฐานโลหะ

ชิ้นละ 15,000 – 18,000

ฟันปลอมถอดได้ ทั้งปาก

ชิ้นละ 15,000 – 20,000

 

ราคารากเทียม

 

ทันตกรรมรากเทียม
ครอบฟันแบบเซรามิคเคลือบบนโลหะ
ครอบฟันแบบเซรามิคล้วน
ข้อต่อพิเศษ CAD/CAM Abutment
รากเทียมระบบ Osstem

ซี่ละ 29,000 บาท

ซี่ละ 35,000 บาท

ซี่ละ 35,000 บาท

รากเทียมระบบ Dentium

ซี่ละ 29,000 บาท

ซี่ละ 35,000 บาท

ซี่ละ 40,000 บาท

รากเทียมระบบ Tekka

ซี่ละ 35,000 บาท

ซี่ละ 39,000 บาท

รากเทียมระบบ SIC

ซี่ละ 45,000 บาท

ซี่ละ 50,000 บาท

ซี่ละ 55,000 บาท

รากเทียมระบบ AstraTech

ซี่ละ 60,000 บาท

ซี่ละ 65,000 บาท

ซี่ละ 70,000 บาท

รากเทียมระบบ Straumann

ซี่ละ 65,000 บาท

ซี่ละ 70,000 บาท

ซี่ละ 75,000 บาท

รากเทียมระบบ Bicon

ฟันหลังโลหะ CB25 ซี่ละ 50,000 บาท

ฟันหลังโลหะ ทอง50% ซี่ละ 60,000 บาท

ฟันหลัง ซี่ละ 50,000 บาท

ฟันหน้า ซี่ละ 60,000 บาท