ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

        ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก (Oral Surgeon) คือ คุณหมอที่จบการศึกษาหรือสำเร็จการอบรมสาขาวิชาเกี่ยวกับศัลยศาสตร์ช่องปาก ใบหน้าและขากรรไกร มีความเชี่ยวชาญด้านงานทันตกรรมที่เกี่ยวกับความผิดปกติในช่องปาก ใบหน้า ขากรรไกร โดยการรักษาของทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก เช่น การถอนฟัน การผ่าฟันคุด การผ่าตัดขากรรไกร