ทันตกรรมโรคเหงือก

        ทันตกรรมโรคเหงือก หรือทันตกรรมปริทันต์ คือ ศาสตร์ของทันตกรรมเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการรักษาโรคเหงือก โรคปริทันต์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สูญเสียฟัน และคนไทยกว่า 90% เป็นโรคเหงือกแต่ไม่รู้ตัว ทันตกรรมโรคเหงือกจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เดอะเด็นทิส คลินิก มีบริการทันตกรรมโรคเหงือกโดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์รักษาโรคเหงือกที่ทันสมัย สะอาด และ X-ray ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้การวินิจฉัยโรคและการรักษาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว บอกลาโรคเหงือกได้เลยเมื่อคุณเข้ารับบริการกับเดอะเด็นทิส คลินิก ที่แรกที่คุณนึกถึงเวลาทำฟันโรคเหงือก-โรคปริทันต์
คนไทยกว่า 90 % เป็นโรคเหงือกโดยไม่รู้ตัว เพราะโรคเหงือกจะแสดงอาการให้เห็นเมื่อเกิดการอักเสบและเจ็บเหงือกแล้ว โรคเหงือก เกิดจากการสะสมของหินปูนเป็นเวลานาน จนมีหินปูนขึ้นลุกลามเข้าไปใต้เหงือก


หิน ปูนเหล่านี้จะทำลายกระดูกที่ห่อหุ้มฟัน จนเกิดการอักเสบ บวมแดง เจ็บเหงือก  ปวดฟัน ถ้าไม่รีบรักษาให้ทันเวลาจะกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย  แบคทีเรียจะเข้าไปทำลายอวัยวะรอบๆ ฟัน ทำให้กระดูกเบ้าฟันถูกทำลาย   ทำให้เกิดเหงือกร่นลงไปถึงรากฟัน กลายเป็นโรคปริทันต์ ที่มีอาการรุนแรงกว่า มีเลือดออกตามไรฟัน มีกลิ่นปาก มีหนองออกมาจากร่องเหงือก ฟันโยก และทำให้ฟันหลุดในที่สุด จึงควรรีบไปพบทันตแพทย์เพื่อรักษาเมื่อรู้ตัวว่าเป็นโรคเหงือก ก่อนจะสายเกินไป
อ่านเพิ่มเติม