ฟันปลอม

ฟันปลอม
        เดอะ เด็นทิส คลินิก มีแล็บทันตกรรมที่ช่วยให้การทำชิ้นงานฟันปลอมออกมาได้เหมือนกับฟันจริงจึงมีทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่เสียฟันไปมาก ฟันปลอมคือฟันที่ทันตแพทย์ออกแบบให้รองรับการใช้งานของคนไข้ที่สูญเสียฟันไป บางส่วนหรือทั้งปากเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้เหมือนเดิม นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสภาพของเหงือกไม่ให้เกิดการยุบตัวของเหงือก และรักษาใบหน้าไม่ให้เปลี่ยนไปเมื่อไม่มีฟันเหลือแล้ว

ประเภทของฟันปลอม
1. ฟันปลอมชนิดถอดได้


        เป็นฟันปลอมที่ออกแบบมาให้สามารถถอดทำความสะอาดนอกช่องปากได้ มีทั้งแบบพลาสติกและโลหะ มีค่าใช้จ่ายน้อย แต่ก็มีข้อเสียที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่ จึงทำให้พูดหรือเคี้ยวได้ไม่สะดวก นอกจากนี้การบดเคี้ยวอาหารจะทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะแรงกดจะอยู่บริเวณสันเหงือกที่รองรับฟันปลอม ทำให้เกิดการยุบตัวของเหงือก นอกจากนี้เมื่อใช้ไปนานๆ อาจเกิดการหลวม ทำให้ใช้งานไม่สะดวกเพราะฟันปลอมมีการเคลื่อนหรือหลุดจากตำแหน่งเดิม
        ผู้ที่เหมาะสมกับฟันปลอมชนิดนี้ ได้แก่ ผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปเป็นจำนวนมาก จนไม่สามารถเหลือเพียงพอสำหรับทำฟันปลอมชนิดติดแน่นได้  ผู้ที่เคยมีปัญหาโรคเหงือกอักเสบหรือฟันผุอย่างรุนแรงหลายซี่ ตลอดจนผู้ที่ไม่สามารถ ทำความสะอาดช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฟันปลอมชนิดนี้จะดูแลง่ายและไม่ส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่
        ฟันปลอมชนิดถอดได้ ไม่ควรใส่ไว้ตลอดเวลา ควรถอดทำความสะอาดและแช่น้ำไว้เมื่อเวลานอน เพื่อลดแรงกดทับของฐานฟันปลอม ต่อเนื้อเยื่อของช่องปาก หากใส่ฟันปลอมตลอดเวลา ผลเสียที่จะเกิดขึ้น คือ เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก มีผลให้เกิดการอักเสบหรือบางครั้ง ถ้ามีการระคายเคืองมากจะเกิดเป็นก้อนเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงขึ้นที่ขอบหรือใต้ฐานฟันปลอม นอกจากนี้การใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ตลอดเวลา มักจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้

2. ฟันปลอมชนิดติดแน่น


        ฟันปลอมชนิดติดแน่น เช่น การทำสะพานฟัน ครอบฟัน หรือรากเทียม ข้อดีของฟันปลอมชนิดนี้ ได้แก่ ฟันที่ใส่จะมีความสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมาก เนื่องจากเป็นการสร้างเลียนแบบฟันเดิมทั้งในส่วนของตัวฟันและรากฟัน  ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวจะเหมือนกับฟันธรรมชาติเนื่องจากแรงบดเคี้ยวจะถูก ถ่ายทอดไปสู่กระดูกขากรรไกรที่อยู่ข้างใต้โดยตรง  นอกจากนี้แล้วฟันปลอมชนิดนี้จะค่อนข้างมีความคงทน ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อฟันธรรมชาติและเหงือกที่อยู่โดยรอบ เนื่องจากไม่ต้องมีการกรอฟันธรรมชาติข้างเคียง
ข้อเสียของฟันปลอมชนิดนี้ ได้แก่ ใช้เวลานานกว่าฟันปลอมชนิดอื่น โดยจะใช้เวลาประมาณ 1-4 เดือน เนื่องจากจะต้องรอให้กระดูกโดยรอบยึดกับรากเทียมอย่างเต็มที่ก่อนที่จะใส่ฟันปลอม ค่าใช้จ่ายของการทำรากเทียมจะสูงกว่าของฟันปลอมชนิดอื่น

        การดูแลรักษาฟันปลอมชนิดติดแน่น ทำได้โดยการทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันให้ทั่วถึง และการใช้เส้นไหมขัดฟันเหมือนกับดูแลฟันจริงนั่นเอง ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของฟันปลอมให้สามารถใช้งานได้ตลอด ฟันปลอมจะมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่การรักษาความสะอาดจะช่วยให้ฟันปลอมมีอายุการใช้งานได้เกิน 5 ปีเลยทีเดียว ในกรณีที่ฟันปลอมได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ ต้องรีบเข้าพบทันตแพทย์เพื่อให้ทันตแพทย์ส่งข้อมูลให้แล็บผลิตชิ้นงานฟันปลอมมาเปลี่ยนแทนที่ฟันปลอมที่เสียไป