รากเทียม Straumann

รากเทียมระบบ Straumann
        รากเทียม Straumann เป็นรากเทียมสัญชาติสวิส ผลิตโดยบริษัทชั้นนำด้านทันตกรรมซึ่งมีฐานการผลิตทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทั้งรากเทียมและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์สร้างเนื้อเยื่อ ผลิตภัณฑ์สำหรับการฟื้นฟู

รากเทียม Straumann ชนิดต่างๆ


        

Straumann Bone Level รากเทียมของ Straumann นั้นจะเอื้ออำนวยต่อการเสริมสร้างกระดูก และจัดการเนื้อเยื่อได้ง่ายเพื่อลดขั้นตอนในการทำรากเทียม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย เวลา และความเสียหายจากการผ่าตัดได้

รากเทียม Straumann

        ® Dental Implant System รากเทียมระบบดั้งเดิมของ Straumann ซึ่งนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์รากเทียมต่างๆ ของ Straumann โดย ITI® Dental Implant System จะลดขั้นตอนการฝังรากเทียม ลดอาการบาดเจ็บของเหงือก ซึ่งเป็นที่นิยม และระบบนี้ถูกนำมาใช้มากกว่า 30 ปีแล้ว โดยทุกกระบวนการผลิตมีการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การออกแบบจนถึงการขาย
 
Straumann SLActive คือ รากเทียมที่มีพื้นผิวรากเทียมชนิดพิเศษเรียกว่า SLA® ซึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างตัวของเนื้อเยื่อกระดูกได้เป็นอย่างดี ทำให้กระดูกยึดเกาะรากเทียมได้ง่ายกว่ารากเทียมทั่วไป เพราะ SLA® มีคุณสมบัติที่ช่วยเหนี่ยวนำให้เลือดและสารประกอบทั้งหลายในเลือดมาเคลือบกับผิวรากเทียม นอกจากนี้ยังมีปฏิกิริยาทางเคมีที่ช่วยเร่งสร้างกระดูก ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ลดระยะเวลาในการฟื้นตัวของเนื้อเยื่อกระดูกได้อย่างมาก จนสามารถทำครอบฟันใส่รากเทียมได้ทันทีหลังจากการฝังรากเทียม (Immediate Load)